Đây là bộ mockup Photoshop để bạn demo thiết kế Brochure dạng gấp 4 của mình. Mockup Brochure gấp 4 này được thiết kế rất đẹp, có giá 8$ trên GraphicRiver, một website bán các ấn phẩm đồ họa nổi tiếng.
Bộ Mockup Brochure gấp 4 Double Gatefold