Đây là bộ 1250 preset hiệu ứng chữ sử dụng trong After Effect, giúp bạn tạo ra nhiều hiệu ứng chữ in và out tuyệt đẹp lại cực kỳ đa dạng, rút ngắn thời gian tạo một video animation.

Bộ 1250 preset hiệu ứng cho chữ đẹp tuyệt trong After Effect